A A A A A

Stihove dana

Ivanu 1:9
Onaj koji je istinito svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka došao je na svijet.