A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 2:1
Prije svega, molite se za sve ljude; prizivajte Božju milost za njih i zahvaljujte Bogu.