A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 8:37
Nadmoćno pobjeđujemo sve što nas snađe u Kristu koji nas voli.