A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 13:6
Zato i poreze plaćajte jer službenici vlasti obavljaju posao koji im je Bog namijenio.