A A A A A

Stihove dana

2 Solunjanima 3:3
Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga.