A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 14:21
Kad su u Derbi navijestili Radosnu vijest i stekli brojne učenike, vrate se u Listru, Ikonij i Antiohiju.