A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 5:15
A kad znamo da nas u svemu uslišava, znamo i da već imamo ono što smo ga molili.