A A A A A

Stihove dana

Kološanima 2:15
Tako je Bog razoružao zle vladare i vlasti. Javno ih je osramotio pobjedom na Kristovu križu.