A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 1:24
Jer “svaki je čovjek poput trave i njegova je ljepota poput poljskog cvijeta. Trava će usahnuti i cvijet će uvenuti,