A A A A A

Stihove dana

Titu 2:11
Objavljena je Božja milost koja donosi spasenje svim ljudima.