A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 10:39
No mi nismo od onih koji se odmeću od Boga i odlaze u propast. Mi vjerujemo i naše su duše spašene.