A A A A A

Stihove dana

Ivanu 8:31
Tada Isus reče Židovima koji su mu povjerovali: “Uistinu ste moji učenici ako živite onako kako vam kažem.