A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:16
Zato ne malakšemo. Iako naša tijela polako propadaju, naše se unutarnje biće obnavlja iz dana u dan.