A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:34
Dajem vam novu zapovijed: da volite jedni druge. Volite se međusobno onako kako sam ja volio vas.