A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 12:10
Iskreno se volite i neka vam bude ugodno da jedni drugima iskazujete poštovanje.