A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:19
Jer Bog je u Kristu pomirio svijet sa sobom da više ljudima ne uračunava njihove prijestupe, a nama je dao da govorimo o tome pomirenju.