A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 4:5
Mi ne propovijedamo sebe, nego Gospodina Isusa Krista. Za sebe kažemo samo da smo vaši sluge radi Isusa.