A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:17
Kad je tko u Kristu, on je novo stvorenje. Stari je čovjek nestao, a rodio se novi.