Instagram
English
A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:22
odbacite stari način života, starog čovjeka u vama kojega prijevarne požude vode u propast.