A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:21
A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega već i svoju braću i sestre.