A A A A A

Stihove dana

Filipljanima ౪:౨౦
Neka je slava našemu Bogu Ocu u vijeke vjekova! Amen.