A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 2:5
jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, Čovjek Isus Krist,