A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:21
Rekavši to, duboko potresen u duhu, Isus im otvoreno reče: “Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati!”