A A A A A

Stihove dana

Ivanu 12:46
Ja, svjetlo, došao sam na svijet da svi koji u mene vjeruju više ne ostanu u tami.