A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:7
Jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već Duha snage, ljubavi i razboritosti.