A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 2:3
Ne budite sebični ni umišljeni. Budite ponizni i smatrajte jedni druge većima od sebe.