A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 8:1
Nema dakle nikakve osude za one koji pripadaju Kristu Isusu.