A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 11:6
A bez vjere nemoguće mu je ugoditi jer tko pristupa Bogu, mora povjerovati da on jest i da je onaj što nagrađuje one koji ga revno traže.