A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:28
Njega mi propovijedamo, opominjući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svoj mudrosti, da bi prikazali svakog čovjeka savršena u Kristu Isusu.