A A A A A

Stihove dana

Jakova 3:13
Tko je mudar i pametan među vama? Neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u mudroj krotkosti.