A A A A A

Stihove dana

Ivanu 5:30
Ja sâm od sebe ne mogu ništa učiniti; kako čujem, sudim i moj je sud pravedan jer ne tražim svoju volju, nego volju Oca koji me poslao.