A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 2:6
koji će uzvratiti svakome po djelima njegovim: