A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 5:3
I ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja stvara strpljivost,