A A A A A

Stihove dana

Ivanu 10:11
Ja sam pastir dobri. Pastir dobri polaže život svoj za ovce.