A A A A A

Stihove dana

Marku 6:49
a oni, kad su ga vidjeli gdje hoda po moru, pomislili su da je duh te počeli vikati;