A A A A A

Stihove dana

Marku 9:30
Onda su otišli odande i prolazili kroz Galileju, a on nije htio da netko to sazna,