A A A A A

Stihove dana

Mateju 9:13
Nego idite i naučite što znači: ‘Milosrđe hoću, a ne žrtvu’, jer nisam došao zvati pravednike na pokajanje, nego grešnike.”