A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:32
da s radošću dođem k vama po volji Božjoj i s vama se okrijepim.