A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 12:4
Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju isti posao,