A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 7:25
Jer je shvatio da će njegova braća razumjeti da im Bog po njegovoj ruci daje oslobođenje, ali oni nisu razumjeli.