A A A A A

Stihove dana

Ivanu 7:27
Ali ovoga znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je.”