A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:1
Stoga čvrsto stojte u slobodi kojom nas je Krist oslobodio i ne dovodite se ponovo u jaram ropstva.