A A A A A

Stihove dana

Titu 2:2
da stariji muškarci budu trezveni, ozbiljni, suzdržljivi, zdravi u vjeri, u ljubavi, u strpljivosti.