A A A A A

Stihove dana

Rimljanima ๗:๖
A sada smo izbavljeni od Zakona, budući da smo umrli onome što nas je zadržavalo, tako da služimo u novini duha, a ne u starini slova.