A A A A A

Stihove dana

Ivanu 7:30
Onda su ga nastojali uhvatiti, ali nitko nije stavio ruke na njega, jer još nije došao njegov čas.