A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:15
Nego govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je Glava, to jest Krista,