A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 1:3
sjećajući se bez prestanka djela vaše vjere, napora ljubavi i strpljive nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim.