A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:5
Jer ako smo zajedno srasli u sličnosti smrti njegove, bit ćemo i u sličnosti uskrsnuća njegova;