A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:27
Tko od vas može brinući se pridodati svome uzrastu i za jedan lakat?