A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.